สัญญาณแรงดีมาก สามารถใช้งาน internet, VDO Streaming, Multimediaและ Voice ได้ดีมาก
สัญญาณแรงดี สามารถใช้งาน internet, VDO Streaming, Multimediaและ Voice ได้
สามารถใช้งาน Voice และ Internet ได้ภายนอกอาคาร
สามารถใช้งาน Voice ได้
ไม่มีสัญญาณครอบคลุม
ไม่มีสัญญาณครอบคลุม